ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 144 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 7. održavanje čistoće javnih površina 8. održavanje javne rasvjete Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja. Članak 2. U II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Sirač obuhvaća: Rb. Opis Poz. Plan Novi plan Smanjen/ rashoda 2021.g 2021.g povećanje 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 513.300,00 710.047,00 196.747,00 1.1. materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (nabava kamenog materijala) 775 100.000,00 100.000,00 0,00 1.2. usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (nerazvrstanih cesta) 760 513.000,00 710.047,00 196.747,00 1.3. zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 772 50.000,00 50.000,00 0,00 1.4. horizontalna i vertikalna signalizacija 782 2.000,00 2.000,00 0,00 Održavanje nerazvrstanih cesta vršiti će se po mjesnim odborima prema potrebi. Po svakom mjesnom odboru (Mjesni odbori u Siraču: MO Donji kraj, MO Orašje, MO Grižina-Japaga, MO Pijanovo brdo, MO Barica, MO Kip, MO Šibovac, MO Miljanovac, MO Pakrani, MO Bijela i Borki). 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (čistoća) 39.000,00 kn Rb. Opis Poz. Plan Novi plan Smanjen/ rashoda 2021.g 2021.g povećanje 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 30.000,00 39.600,00 9.600,00 2.1. usluge tekućeg i investicijskog održavanja 766 30.000,00 39.600,00 9.600,00 3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (košnja trave) 271.000,00 kn Rb. Opis Poz. Plan Novi plan Smanjen/ rashoda 2021.g 2021.g povećanje 3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 236.000,00 271.000,00 35.000,00 3.1. usluge tekućeg i investicijskog održavanja 763 215.000,00 260.000,00 45.000,00 3.2. ostali nespomenuti rashodi 779 3.000,00 3.000,00 0,00 3.3. ostale komunalne usluge 789 18.000,00 8.000,00 -10.000,00 4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE 400.000,00 kn Rb. Opis Poz. Plan Novi plan Smanjen/ rashoda 2021.g 2021.g povećanje 4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE 400.000,00 396.800,00 -3.200,00 4.1. usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 762 135.000,00 130.000,00 5.000,00 4.2. usluge tekućeg i investicijskog održavanja 764 265.000,00 266.800,00 1.800,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=