ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 146 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 I. Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač za 2021. godinu obuhvaća djelatnosti u području socijalne i zdravstvene skrbi za koje se sredstva planiraju u Proračunu Općine Sirač. II. U V. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sirač za 2021. godinu a u I. Izmjenama programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sirač izmjene su sljedeće: 1. Pomoć obiteljima i kućanstvima pozicija Plan 2021.g Novi plan 2021.g Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu – jednokratne pomoći 235 25.000,00 25.000,00 0,00 Pomoć obiteljima i kućanstvima - ogrjev 236 45.000,00 32.550,00 - 12.450,00 Ostale naknade iz proračuna u novcu 473 3.000,00 3.000,00 0,00 Naknade građanima i kućanstvima u naravi- troškovi stanovanja 237 10.000,00 10.000,00 0,00 Pomoć za novorođenu djecu 238 50.000,00 50.000,00 0,00 Prehrana učenika osnovne škole 455 90.000,00 90.000,00 0,00 Ostale naknade iz proračuna u novcu 583 5.000,00 5.000,00 0,00 Ostale naknade iz proračuna u naravi - troškovi 713 3.000,00 3.000,00 0,00 pogreba i ostale naknad 737 9.000,00 10.000,00 1.000,00 Ostale naknade iz proračuna u novcu (novčana pomoć umirovljenicima - božićnica) 783 50.000,00 50.000,00 0,00 Ostale naknade iz proračuna u novcu (kupnja ili adaptacija stambenog prostora mladim obiteljima) 784 150.000,00 150.000,00 0,00 Ukupno: 440.000,00 440.000,00 0,00 2. Stipendiranje učenika i studenata 0,00 Stipendiranje učenika 233 19.000,00 19.000,00 0,00 Stipendiranje studenata 234 32.000,00 32.000,00 0,00 Ukupno: 51.000,00 51.000,00 0,00 3. Sufinanciranje javnih potreba u zdravstvu i humanitarnim djelatnostima Redovna djelatnost Gradske organizacije crvenog križa Daruvara 239 7.000,00 7.000,00 0,00 Ukupno: 7.000,00 7.000,00 0,00 Sveukupno: 498.000,00 486.550,00 11.450,00 III. Sredstva predviđena ovim Programom doznačivat će se korisnicima prema mogućnostima Proračuna. IV. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 550-01/20-01/8 URBROJ: 2111/04-01-20-¬2 Sirač, 11.11.2021.g PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=