ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 16 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 500,00 Izvor: 5 DONACIJE 50.000,00 Izvor: 51 Donacije 50.000,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 50.000,00 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 15.000,00 13.000,00 14.000,00 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 15.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 12.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.000,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 3.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 3.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 54.406.414,0 5.891.482,00 6.031.444,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 54.406.414,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.452.433,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2 0.862.189,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 4.340.244,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 2.500.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 250.000,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije- ZDRAV. USTANOVE 1.268.800,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 321.444,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 250.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 252.250,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 252.250,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 10.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 28.117.261,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 6.361.014,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 4.011.014,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 21.756.247,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 21.756.247,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 14.289.970,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 382.650,00 Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja 382.650,00 Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici 382.650,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 191.820,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 191.820,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 191.820,00 SVEUKUPNO RASHODI 914.370.057,00 827.078.427,00 795.629.164,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=