ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 150 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Članak 3. Stipendisti akademske godine 2017/18 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2019/20 1. Tea Topalović, završila je školovanje i stekla zvanje hotelijersko turistički tehničar. Prebivalište iste je Sirač, Požeška 4. 2. Ines Imširović, 3. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar 3. Alen Kreuzer, 4. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar. 4. Martina Vondra, 3. godina studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 5. Ivona Žuger, 3. godina studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Članak 4. Stipendisti akademske godine 2017/18 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2020/21 1. Tea Topalović, nastavak školovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 2. Ines Imširović, 4. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar 3. Alen Kreuzer, završio je školovanje i stekao zvanje tehničar za računalstvo. Prebivalište istog je Sirač, Tomislavova 73. 4. Martina Vondra, 1. godina diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 5. Ivona Žuger, 1. godina diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Članak 5. Stipendisti akademske godine 2017/18 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2021/22 1. Tea Topalović, Odlukom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije. 2. Ines Imširović, završila je školovanje i stekla zanimanje/kvalifikaciju tehničarka za računalstvo. Prebivalište iste je Sirač, Matije Gupca 1. 3. Alen Kreuzer, Odlukom vijeća oslobođen je vraćanja stipendije. 4. Martina Vondra, 2. godina diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 5. Ivona Žuger, 2. godina diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Članak 6. Stipendistima Martini Vondra i Ivoni Žuger, nastavit će se isplaćivati stipendije sukladno ugovoru o stipendiranju. Članak 7. Pozvat će se stipendistica akademske godine 2017/18, Ines Imširović da podnese zahtjev za oslobođenje obveze vraćanja stipendije, slijedom kojeg će Općinsko vijeće donijeti odgovarajuću odluku. Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 604-02/17-01/2 URBROJ: 2111/04-01-21-65 Sirač, 11.11.2021. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 127. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici održanoj 11. studenog 2021. godine, donijelo je ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2018/19 godine Članak 1. Općinsko vijeće Općine Sirač upoznato je da je akademske godine 2018/2019 sklopljeno četiri (4) ugovora o stipendiranju 1. Milan Nenadović, Donji Borki 87, za poljoprivrednog tehničara 2. razred, Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, 2. Karlo Žuger, Kip 41A, mehatronika 2 razred, Tehnička škola Daruvar 3. Marija Pajtl, Sirač, Ljudevita Gaja 15/1, za studij Socijalni rad 4. godina, Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za socijalni rad, 4. Ivan Brdar, Sirač, Ljudevita Gaja 11, za studij Informatički menadžment 2. godina, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Članak 2. Stipendisti akademske godine 2018/19 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2019/20

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=