ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 17 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. B. RAČUN FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 20.924.998,00 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 6.519.070,00 834 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA 6.519.070,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 6.519.070,00 Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici 6.519.070,00 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 14.405.928,00 844 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 14.405.928,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 3.000.000,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 3.000.000,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 11.405.928,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 11.405.928,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 11.405.928,00 SVEUKUPNO PRIMICI 20.924.998,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 38.723.184,00 17.898.962,00 17.898.962,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 38.723.184,00 17.898.962,00 17.898.962,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 36.339.889,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.089.000,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 2.089.000,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 1.134.000,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 955.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 3.000.000,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 3.000.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 23.264.858,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 13.166.667,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 13.166.667,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 10.098.191,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 10.098.191,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 7.986.031,00 Izvor: 71 Primljeni krediti i zajmovi 7.986.031,00 Izvor: 711 Primljeni krediti i zajmovi-korisnici 7.986.031,00 545 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA 40.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 4 0.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 40.000,00 547 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI 2.343.295,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.343.295,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.343.295,00 SVEUKUPNO IZDACI 38.723.184,00 17.898.962,00 17.898.962,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=