ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 160 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Stranica 1 56 58 60 63 63 64 65 65 66 66 67 68 69 70 Stranica 71 71 83 84 86 86 87 88 88 88 89 89 90 AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 97. Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu, projekcije za 2023. i 2024. godinu 98. Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Bjelovarsko-bilogorske županije 99. Odluka o izvršavanju Proračuna Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu 100. Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2022. – 2027. godine 101. Odluka o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije 2011. – 2021. do donošenja Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine 102. Odluka o dopuni Odluke o likvidaciji Regionalne razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o. 103. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađenju djelatnosti Opće bolnice Bjelovar 104. Odluka o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za usluge održavanja Dräger aparata 105. Odluka o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za medicinski potrošni materijal za imunokemiju – uređaji u najmu 106. Odluka o prijedlogu imenovanja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Daruvar d.d. 107. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 108. Program javnih potreba u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 109. Program javnih potreba u školstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 110. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Bjelovar u 2022. godini 111. Program javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 112. Program javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 113. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju u 2022. godinu 114. Rješenje o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Bjelovarsko-bilogorske županije 115. Odluka o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije AKTI ŽUPANA 301. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2021. godini 302. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu 303. Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije 304. Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije 305. Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar 306. Zaključak o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za nabavu dugotrajne imovine za potrebe škole 307. Odluka o udruživanju sredstava osnovnih i srednjih škola, te domova učenika Bjelovarsko-bilogorske županije za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u 2021. godini 308. Odluka o provođenju popisa imovine, obveza i potraživanja 309. Odluka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar za pokretanje postupka jednostavne nabave školskog namještaja 310. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi SADRŽAJ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=