ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 18 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Projekcije II OPĆI DIO PRORAČUNA - funkcijska klasifikacija Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. SVEUKUPNO 914.370.057,00 827.078.427,00 795.629.164,00 Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.738.000,00 1.738.000,00 1.738.000,00 Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike 26.139.550,00 25.944.400,00 25.944.400,00 Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Funk. klas: 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 100.000,00 Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug 4.717.510,00 4.095.228,00 3.804.914,00 Funk. klas: 0220 Civilna obrana 875.675,00 855.675,00 855.675,00 Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Funk. klas: 0421 Poljoprivreda 3.247.500,00 3.247.500,00 3.247.500,00 Funk. klas: 0423 Ribarstvo i lov 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Funk. klas: 0451 Cestovni promet 13.945.937,00 9.257.000,00 9.257.000,00 Funk. klas: 0453 Željeznički promet 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Funk. klas: 0471 Distribucija i skladištenje 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Funk. klas: 0473 Turizam 4.150.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 8.053.840,00 5.717.870,00 5.737.870,00 Funk. klas: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.550.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 2.373.550,00 1.105.000,00 1.105.000,00 Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 420.000,00 420.000,00 420.000,00 Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice 3.425.000,00 2.075.000,00 2.075.000,00 Funk. klas: 0630 Opskrba vodom 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Funk. klas: 0740 SluŽbe javnog zdravstva 12.301.525,00 12.531.525,00 12.783.525,00 Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 380.730.806,00 373.208.384,00 375.543.014,00 Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta 2.073.100,00 2.073.100,00 2.073.100,00 Funk. klas: 0820 Službe kulture 1.905.050,00 2.155.000,00 2.055.050,00 Funk. klas: 0830 Službe emitiranja i izdavanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Funk. klas: 0840 Religijske i druge službe zajednice 860.000,00 940.000,00 940.000,00 Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje 192.998.609,00 184.633.089,00 168.247.860,00 Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 187.060.400,00 142.967.571,00 126.503.111,00 Funk. klas: 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju 35.555.091,00 22.202.305,00 21.416.932,00 Funk. klas: 0970 IstraŽivanje i razvoj obrazovanja 1.000.000,00 992.500,00 992.500,00 Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 257.993,00 193.929,00 193.362,00 Funk. klas: 1020 Starost 13.874.279,00 12.490.351,00 12.490.351,00 Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 Funk. klas: 1060 Stanovanje 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Funk. klas: 1080 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 4.391.642,00 2.500.000,00 2.470.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=