ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 19 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK III. POSEBNI DIO PRORAČUNA Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u proračunu u ukupnoj svoti od 914.370.057,00 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 38.723.184,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 953.093.241,00 844.977.389,00 813.528.126,00 Razdjel: 001 SLUŽBA UREDA ŽUPANA 3.678.500,00 3.758.500,00 3.758.500,00 Glava: 00101 Stručna služba ureda župana 1.608.500,00 1.688.500,00 1.688.500,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 1.608.500,00 1.688.500,00 1.688.500,00 A A000005 PRORAČUNSKA PRIČUVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 385 IZVANREDNI RASHODI 50.000,00 A A000009 FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 320.000,00 400.000,00 400.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 320.000,00 400.000,00 400.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 80.000,00 80.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 270.000,00 320.000,00 320.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 A A000010 AKTIVNOSTI PROTOKOLA KABINETA ŽUPANA 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 900.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 A A000035 UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE - ISSO STANDARDI 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.500,00 8.500,00 8.500,00 32 MATERIJALNI RASHODI 8.500,00 8.500,00 8.500,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.500,00 A A000148 OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA, OBLJETNICA I SL. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 A A000257 AKTIVNOSTI MANJINSKIH UDRUGA 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 38 OSTALI RASHODI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 90.000,00 A A000277 SURADNJA BBŽ S POKRAJINAMA I DRUGIM REGIJAMA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 K A000256 TRANSPARENTNOST PRORAČUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 10.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=