ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 20 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Glava: 00102 Civilna zaštita 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 2.070.000,00 2.070.000,00 2.070.000,00 A A000024 VATROGASNA ZAJEDNICA BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 38 OSTALI RASHODI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 1.200.000,00 A A000026 CIVILNA ZAŠTITA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 A A000133 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 A A000134 SANIRANJE POSLJEDICA ŠTETA U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA 70.000,00 70.000,0 70.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38 OSTALI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 650.000,00 650.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 600.000,00 600.000,00 600.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 550.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 678.000,00 678.000,00 678.000,00 Glava: 00201 Županijska skupština 678.000,00 678.000,00 678.000,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 678.000,00 678.000,00 678.000,00 A A000001 REDOVNE AKTIVNOSTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 438.000,00 438.000,00 438.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 340.000,00 340.000,00 340.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 340.000,00 340.000,00 340.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 340.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 98.000,00 98.000,00 98.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 98.000,00 98.000,00 98.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 98.000,00 A A000003 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 220.000,00 220.000,00 220.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 220.000,00 220.000,00 220.000,00 38 OSTALI RASHODI 220.000,00 220.000,00 220.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 220.000,00 A A000199 SREDSTVA ZA RAD SLUŽBENIČKOG SUDA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=