ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 27 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Program: 1010 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 650.000,00 A A000179 OSTALA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 650.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 650.000,00 32 MATERIJALNI RASHOD I 200.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 450.000,00 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 450.000,00 Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE 12.087.487,00 5.430.000,00 5.430.000,00 Glava: 00501 Prostorno uređenje i gradnja 7.493.937,00 2.105.000,00 2.105.000,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 5.628.937,00 240.000,00 240.000,00 A A000166 TROŠKOVI RADA STRUČNOG POVJERENSTVA (ZAKON O PROST.UREĐ.) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 A A000304 POVJERENSTVO ZA PROCJENU NEKRETNINA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 70.000,00 K K000068 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 0.000,00 K K000134 SUFINANCIRANJE RADOVA NA OBNOVI TERMO OVOJNICE ZA ZGRADU HZMO-a 700.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 700.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 700.000,00 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 700.000,00 T T000098 MASTERPLAN PROMETNOG SUSTAVA 4.688.937,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 351.670,00 32 MATERIJALNI RASHODI 333.385,00 323 RASHODI ZA USLUGE 333.385,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 18.285,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 18.285,00 Izvor: 4 POMOĆI 4.337.267,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.111.752,00 323 RASHODI ZA USLUGE 4.111.752,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 225.515,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 225.515,00 Program: 1026 REDOVNA DJELATNOST JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.865.000,00 1.865.000,00 1.865.000,00 A A000187 REDOVNE AKTIVNOSTI JU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.357.400,00 1.357.400,00 1.357.400,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=