ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 28 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 311 PLAĆE (BRUTO) 1.100.000,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 75.400,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 182.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 289.100,00 289.100,00 289.100,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 125.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 40.500,00 323 RASHODI ZA USLUGE 78.100,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 45.500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 3.500,00 3.500,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 A A000285 REDOVNA DJELATNOST JU ZZPU - VS KORISNIKA 215.000,00 215.000,00 215.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 215.000,00 215.000,00 215.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 165.000,00 165.000,00 165.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 14.500,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 37.500,00 323 RASHODI ZA USLUGE 106.500,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.500,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 21.000,00 21.000,00 21.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 21.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 27.000,00 27.000,00 27.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 27.000,00 Glava: 00502 Zaštita okoliša i zaštita prirode 4.593.550,00 3.325.000,00 3.325.000,00 Program: 1010 POTICANJE I RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 A A000295 AKTIVNOSTI NA PROVEDBI PROJEKTA "VODOOPSKRBA BBŽ" 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 300.000,00 300.000,00 300.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 300.000,00 K K000061 SPORAZUM O TRAJNOM FINANCIRANJU VODOOPSKRBE BBŽ 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 600.000,00 600.000,00 600.000,00 38 OSTALI RASHODI 600.000,00 600.000,00 600.000,00 386 KAPITALNE POMOĆ 600.000,00 T T000047 MONITORING VODE ZA PIĆE 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 400.000,00 T T000074 PROJEKTIRANJE KOMUN. INFRASTRUKTURE 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 32 MATERIJALNI RASHOD I 500.000,00 500.000,00 500.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 500.000,00 Program: 1027 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 2.393.550,00 1.125.000,00 1.125.000,00 A A000070 REDOVNA DJELATNOST JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BBŽ 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 670.000,00 670.000,00 670.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 550.000,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 30.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=