ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 3 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 511 Donacije - korisnici 5.000,00 632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 345.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 345.000,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 345.000,00 Izvor: 466 Pomoći tem. prijenosa EU sredstava - korisnici 50.000,00 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima 64.266.141,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 13.100.000,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.100.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 8.800,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 8.800,00 Izvor: 4 POMOĆI 51.157.341,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 41.007.341,00 Izvor: 4103 "Za žene" - faza II 361.500,00 Izvor: 4104 Pomoći "Pletenica života -faza II" 83.577,00 Izvor: 4105 Pomoćnici u nastavi faza IV 290.624,00 Izvor: 4106 Pomoći NPO 1.350.000,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 281.850,00 Izvor: 48 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 10.150.000,00 Izvor: 4801 Pomoći - povjereni poslovi Ureda Državne uprave 9.500.000,00 Izvor: 4802 Povjereni poslovi državne uprave - Ministarstvo branitelja 650.000,00 634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 7.272.940,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.007.172,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 1.007.172,00 Izvor: 4 POMOĆI 6.265.768,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 6.015.768,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 6.015.768,00 Izvor: 43 Ostale pomoći 250.000,00 635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENT. FUNKCIJE 52.939.358,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 52.939.358,00 Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija 52.939.358,00 Izvor: 121 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ 21.075.517,00 Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ 13.374.500,00 Izvor: 123 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS 2.060.000,00 Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije - ZDRAV. USTANOVE 12.865.490,00 Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSNO 3.563.851,00 636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 296.015.612,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 10.494.000,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 10.494.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 285.491.612,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 285.491.612,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 285.491.612,00 Izvor: 5 DONACIJE 30.000,00 Izvor: 51 Donacije 30.000,00 Izvor: 511 Donacije - korisnici 30.000,00 638 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 83.479.684,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=