ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 4 POMOĆI 83.479.684,00 Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava 6.501.696,00 Izvor: 411 Pomoći-korisnici 6.476.896,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 76.977.988,00 Izvor: 4601 Školski obrok za sve 500.475,00 Izvor: 4602 Školska shema 468.662,00 Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II 2.048.500,00 Izvor: 4605 Eu sredstva "Pletenica života faza II" 473.694,00 Izvor: 4607 Pomoćnici u nastavi faza IV 1.697.560,00 Izvor: 4608 Izgradnja školsko sportske dvorane Gimnazija Bjelovar 2.550.000,00 Izvor: 4609 EU pomoći NPO 7.650.000,00 Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici 57.603.500,00 Izvor: 46601 Dogradnja RCK Medicinske škole Bjelovar 24.310.235,00 64 PRIHODI OD IMOVINE 9.066.830,00 4.497.860,00 3.707.860,00 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 685.030,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 227.200,00 Izvor: 11 Opći prihodi i primici 7.200,00 Izvor: 111 Opći prihodi i primici-KORISNICI 6.800,00 Izvor: 13 Prihodi od financijske imovine 220.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 457.310,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 456.310,00 Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti 1.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500,00 Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici 500,00 Izvor: 4 POMOĆI 20,00 Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU 20,00 Izvor: 466 Pomoći tem. prijenosa EU sredstava - korisnici 20,00 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.381.800,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.375.000,00 Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine 8.375.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 6.800,00 Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.800,00 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 45.437.931,00 43.595.692,00 43.879.530,00 651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 2.510.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.600.000,00 Izvor: 15 Administrativne (upravne ) pristojbe 1.600.000,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 910.000,00 Izvor: 31 Prihodi za provođenje legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada 800.000,00 Izvor: 36 Ostali prihodi za posebne namjene 25.000,00 Izvor: 3601 Povjerenstvo lovno gospodarske osnove 25.000,00 Izvor: 37 Povjereni poslovi državne uprave 85.000,00 Izvor: 3702 Povjereni poslovi državne uprave - vještačenja (MTU) 15.000,00 Izvor: 3704 Povjereni poslovi državne uprave- sred u postupku izvlaštenja 70.000,00 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 42.927.931,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=