ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 34 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 32 MATERIJALNI RASHODI 6.921.929,00 6.068.309,00 5.661.309,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.174.351,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 216.800,00 323 RASHODI ZA USLUGE 404.119,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.126.659,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 365.050,00 35.800,00 35.800,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 365.050,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.148.000,00 896.000,00 906.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 1.148.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.518.500,00 1.389.500,00 1.289.500,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 86.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 1.432.500,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 8.820.000,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 8.820.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 304.462,00 284.000,00 284.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 220.962,00 200.500,00 200.500,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 12.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 140.500,00 323 RASHODI ZA USLUGE 60.462,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 83.500,00 83.500,00 83.500,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 71.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 12.500,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 28.400,00 26.400,00 26.400,00 32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 2.000,00 38 OSTALI RASHODI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 1.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 25.400,00 25.400,00 25.400,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 25.400,00 T T000106 "ERASMUS + KA229 RAZMJENA UČENIKA 110.000,00 60.000,00 60.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 110.000,00 60.000,00 60.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 103.000,00 53.000,00 53.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 40.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 28.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 12.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 6.000,00 6.000,00 6.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 6.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=