ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 36 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2.500.000,00 Program: 1015 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJEIZNAD STANDARDA 48.105.920,00 22.944.362,00 9.759.808,00 A A000280 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 344.228,00 270.068,00 270.068,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMIC 344.228,00 270.068,00 270.068,00 32 MATERIJALNI RASHODI 344.228,00 270.068,00 270.068,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 344.228,00 A A000289 ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ 131.757,00 101.500,00 101.500,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 131.757,00 101.500,00 101.500,00 32 MATERIJALNI RASHODI 91.757,00 66.500,00 66.500,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 27.257,00 323 RASHODI ZA USLUGE 64.500,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 20.000,00 15.000,00 15.000,00 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 20.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 20.000,00 A A000290 BESPLATNO LJETOVANJE DJECE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 120.000,00 A A000296 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI OŠ 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 75.000,00 75.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 75.000,00 75.000,00 75.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 A A000298 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZGRADA OSNOVNIH ŠKOLA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 A A000299 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 268.160,00 191.340,00 191.340,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 268.160,00 191.340,00 191.340,00 32 MATERIJALNI RASHODI 268.160,00 191.340,00 191.340,00 323 RASHODI ZA USLUGE 268.160,00 K K000085 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE oš 27.836.970,00 289.413,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMIC 8.379.100,00 32 MATERIJALNI RASHODI 41.932,00 323 RASHODI ZA USLUGE 41.932,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 8.337.168,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 8.337.168,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 12.430.019,00 289.413,00 32 MATERIJALNI RASHODI 658.307,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=