ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 37 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 323 RASHODI ZA USLUGE 658.307,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 10.493.521,00 289.413,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 10.493.521,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 1.278.191,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 1.278.191,00 Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 6.977.851,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 191.820,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 191.820,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 6.786.031,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANC. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 6.786.031,00 K K000090 ULAGANJE U OPREMU OŠ BBŽ 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI Izvor: 4 POMOĆI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 800.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 200.000,00 K K000109 DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLSKOSPORTSKE DVORANE HERCEGOVAC 2.500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.500.000,00 4.000.000,00 500.000,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2.500.000,00 K K000110 DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLSKOSPORTSKE DVORANE VELIKA PISANICA 3.915.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.915.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.915.000,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3.915.000,00 K K000142 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ŠKOLE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 K K000151 IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE PREDAVAC 5.000.000,00 10.000.000,00 4.500.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 5.000.000,00 10.000.000,00 4.500.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.000.000,00 10.000.000,00 4.500.000,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5.000.000,00 K K000152 IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE ČAZMA 3.000.000,00 5.000.000,00 1.600.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.000.000,00 5.000.000,00 1.600.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.000.000,00 5.000.000,00 1.600.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=