ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 38 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3.000.000,00 T T000095 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ 128.750,00 66.813,00 66.813,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 128.750,00 66.813,00 66.813,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 120.750,00 64.013,00 64.013,00 311 PLAĆE (BRUTO) 96.494,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 7.500,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 16.756,00 32 MATERIJALNI RASHODI 8.000,00 2.800,00 2.800,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.000,00 T T000101 "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" 1.127.251,00 269.192,00 269.192,00 Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 545.964,00 218.485,00 218.485,00 32 MATERIJALNI RASHODI 545.964,00 218.485,00 218.485,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 545.964,00 Izvor: 4 POMOĆ I 581.287,00 50.707,00 50.707,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.317,00 311 PLAĆE (BRUTO) 16.580,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.737,00 32 MATERIJALNI RASHODI 16.000,00 50.707,00 50.707,00 323 RASHODI ZA USLUGE 16.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 545.970,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 545.970,00 T T000102 ŠKOLSKA SHEMA- OŠ 364.076,00 364.076,00 Izvor: 4 POMOĆI 364.076,00 364.076,00 32 MATERIJALNI RASHODI 364.076,00 364.076,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 364.076,00 T T000105 ŠKOLSKI MEDNI DAN 16.065,00 16.065,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10,00 10,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10,00 10,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10,00 Izvor: 4 POMOĆI 16.055,00 16.055,00 32 MATERIJALNI RASHODI 16.055,00 16.055,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16.055,00 T T000134 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV" 1.828.663,00 915.895,00 915.895,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 81.882,00 45.797,00 45.797,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 75.909,00 43.066,00 43.066,00 311 PLAĆE (BRUTO) 59.790,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.350,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 10.769,00 32 MATERIJALNI RASHODI 5.973,00 2.731,00 2.731,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 4.973,00 323 RASHODI ZA USLUGE 1.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 1.746.781,00 870.098,00 870.098,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.605.967,00 817.682,00 817.682,00 311 PLAĆE (BRUTO) 1.261.345,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 118.464,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 226.158,00 32 MATERIJALNI RASHODI 140.814,00 52.416,00 52.416,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 121.814,00 323 RASHODI ZA USLUGE 19.000,00 T T000138 ERASMUS+ "DIVERSITY, UNITY, EQALITY" 70.000,00 50.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 70.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 50.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=