ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 39 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 70.000,00 T T000139 ERASMUS+ "SHALL WE PLAY A GAME" 150.000,00 30.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 150.000,00 30.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 30.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 50.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 T T000140 ERASMUS+ "INKLUZIJA NIJE ILUZIJA" 80.000,00 35.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 80.000,00 35.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 55.000,00 35.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 25.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 25.000,00 Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 102.825,00 63.525,00 63.525,00 A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 102.825,00 63.525,00 63.525,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 102.825,00 63.525,00 63.525,00 32 MATERIJALNI RASHODI 32.671,00 18.671,00 18.671,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 32.671,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 70.154,00 44.854,00 44.854,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 70.154,00 Glava: 00702 Srednješkolsko obrazovanje 211.479.531,00 165.471.389,00 148.857.461,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 120.623.240,00 116.013.045,00 116.360.095,00 A A000283 REDOVNA DJELATNOST SŠ - VS KORISNIKA 120.166.140,00 115.905.945,00 116.295.995,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 7.256.286,00 4.896.290,00 4.821.290,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.063.300,00 1.070.000,00 1.070.000,00 311 PLAĆE (BRUTO) 891.500,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 59.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 112.800,00 32 MATERIJALNI RASHODI 4.389.690,00 3.055.990,00 2.979.990,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 258.300,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.529.409,00 323 RASHODI ZA USLUGE 1.019.900,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 7.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.575.081,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 91.200,00 91.000,00 91.000,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 50.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 41.200,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 3.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 55.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 55.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=