ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 41 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 11.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 139.235,00 156.525,00 156.525,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 13.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 126.235,00 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 431 PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI 3.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 5.000,00 10.000,00 10.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEV. OBJEKTIMA 5.000,00 Izvor: 5 DONACIJE 105.634,00 103.000,00 103.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 81.634,00 79.000,00 79.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 57.634,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 17.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 24.000,00 24.000,00 24.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 14.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 10.000,00 Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 4.200,00 4.200,00 4.200,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 323 RASHODI ZA USLUGE 1.500,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.700,00 2.700,00 2.700,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 700,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 2.000,00 T T000114 "ERASMUS + OSNOVE ŠKOLSKOG PARTNERSTVA" 50.000,00 23.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 50.000,00 23.000,00 32 MATERIJALNI RASHOD I 49.000,00 22.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 29.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 20.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 T T000121 ERASMUS + "ZNANJE JE U MODI" 74.000,00 20.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 74.000,00 20.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 73.000,00 15.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 50.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 18.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 5.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.000,00 T T000122 ERASMUS + "ODRŽIVI STOL" 160.000,00 30.000,00 30.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=