ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 42 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 4 POMOĆI 160.000,00 30.000,00 30.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 158.000,00 29.000,00 29.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 84.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 12.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 1.000,00 1.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 T T000123 ERASMUS + "ŽIVJELA KULTURNA RAZNOLIKOST" 169.000,00 30.000,00 30.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 169.000,00 30.000,00 30.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 167.000,00 29.000,00 29.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 101.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 8.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 13.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 45.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 2.000,00 1.000,00 1.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHOD I 2.000,00 T T000131 "RCK SJEVER" - TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC 4.100,00 4.100,00 4.100,00 Izvor: 4 POMOĆI 4.100,00 4.100,00 4.100,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.100,00 4.100,00 4.100,00 311 PLAĆE (BRUTO) 3.000,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 300,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 800,00 Program: 1016 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJEDECENTRALIZACIJA 15.624.500,00 15.624.500,00 15.624.500,00 A A000204 REDOVNA DJELATNOST SŠ-dec 10.373.158,00 10.373.158,00 10.373.158,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.373.158,00 10.373.158,00 10.373.158,00 32 MATERIJALNI RASHODI 10.105.668,00 10.104.668,00 10.104.668,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.354.500,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3.648.800,00 323 RASHODI ZA USLUGE 2.808.772,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 12.500,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 281.096,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 94.490,00 95.490,00 95.490,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 94.490,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 173.000,00 173.000,00 173.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 163.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 10.000,00 A A000205 OTPLATA KREDITA U SŠ-dec 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 185.000,00 185.000,00 185.000,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 185.000,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 955.000,00 955.000,00 955.000,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 955.000,00 A A000291 PREHRANA I SMJEŠTAJ - UČEN. DOMOVI-dec 2.354.760,00 2.354.760,00 2.354.760,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=