ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 43 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.354.760,00 2.354.760,00 2.354.760,00 32 MATERIJALNI RASHODI 2.354.760,00 2.354.760,00 2.354.760,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.855.760,00 323 RASHODI ZA USLUGE 499.000,00 A A000292 INVESTICIJSKO I TEK. ODRŽAVANJE U SŠ-dec 1.444.582,00 1.694.582,00 1.694.582,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.444.582,00 1.694.582,00 1.694.582,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.444.582,00 1.694.582,00 1.694.582,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 1.439.582,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 5.000,00 K K000025 ULAG. U OBJEKTE SREDNJEG ŠKOLSTVA-dec 250.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 250.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 250.000,00 K K000036 ULAGANJE U OPREMU SŠ-dec 62.000,00 62.000,00 62.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 62.000,00 62.000,00 62.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 62.000,00 62.000,00 62.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 60.000,00 424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI 2.000,00 Program: 1017 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - IZNAD STANDARDA 75.124.247,00 33.797.794,00 16.836.816,00 A A000075 ŽUPANIJSKA NATJECANJA SŠ 128.800,00 120.300,00 109.300,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 128.800,00 120.300,00 109.300,00 32 MATERIJALNI RASHODI 108.800,00 100.300,00 89.300,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 32.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 20.600,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 51.200,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 20.000,00 A A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA SŠ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 A A000233 PRIJEVOZ UČENIKA SŠ 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 13.000.000,00 A A000261 SUFINANCIRANJE RADA CENTARA IZVRSNOSTI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7.500,00 323 RASHODI ZA USLUGE 973.500,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 12.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=