ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 44 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 A A000300 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U SŠ 249.406,00 199.506,00 199.506,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 249.406,00 199.506,00 199.506,00 32 MATERIJALNI RASHODI 249.406,00 199.506,00 199.506,00 323 RASHODI ZA USLUGE 249.406,00 A A000301 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZAGRADA sš 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 K K000089 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE SŠ 496.251,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 496.251,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 496.251,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEV. OBJEKTIMA 496.251,00 K K000091 ULAGANJE U OPREMU SREDNJIH ŠKOLA BBŽ 200.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 100.000,00 100.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 200.000,00 100.000,00 100.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 200.000,00 K K000106 IZGRADNJA GLAZBENE ŠKOLE V. LISINSKI 13.000.000,00 1.570.625,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11.000.000,00 1.570.625,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 11.000.000,00 1.570.625,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 11.000.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.000.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 2.000.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 2.000.000,00 K K000111 DOGRADNJA RCK MEDICINSKE ŠKOLE BJELOVAR 27.377.061,00 361.388,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.409.920,00 6.662,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.925,00 1.632,00 311 PLAĆE (BRUTO) 1.650,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 275,00 32 MATERIJALNI RASHODI 7.395,00 5.030,00 323 RASHODI ZA USLUGE 6.690,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 705,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 571.830,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 571.830,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 828.770,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 828.770,00 Izvor: 4 POMOĆI 25.967.141,00 354.726,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 251.201,00 232.609,00 311 PLAĆE (BRUTO) 215.620,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 35.581,00 32 MATERIJALNI RASHODI 165.660,00 122.117,00 323 RASHODI ZA USLUGE 122.005,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 43.655,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 10.431.540,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=