ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 46 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 50.000,00 T T000096 POMOĆNICI U NASTAVI - FINANCIRANJE BBŽ 197.190,00 38.723,00 38.723,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 197.190,00 38.723,00 38.723,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 186.990,00 35.923,00 35.923,00 311 PLAĆE (BRUTO) 148.660,14 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 29.329,86 32 MATERIJALNI RASHODI 10.200,00 2.800,00 2.800,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 10.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 200,00 T T000103 "ŠKOLSKA SHEMA-SŠ" 165.965,00 165.965,00 Izvor: 4 POMOĆI 165.965,00 165.965,00 32 MATERIJALNI RASHODI 165.965,00 165.965,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 165.965,00 T T000135 POMOĆNICI U NASTAVI " UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE-FAZA IV" 259.074,00 149.287,00 149.287,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.955,00 7.465,00 7.465,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.559,00 7.309,00 7.309,00 311 PLAĆE (BRUTO) 10.072,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 825,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.662,00 32 MATERIJALNI RASHODI 396,00 156,00 156,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 396,00 Izvor: 4 POMOĆI 246.119,00 141.822,00 141.822,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 238.595,00 138.858,00 138.858,00 311 PLAĆE (BRUTO) 191.341,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 15.675,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 31.579,00 32 MATERIJALNI RASHODI 6.840,00 2.964,00 2.964,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 6.840,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 684,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 684,00 T T000136 ERASMUS + "SVI ZA STRUKU, STRUKA ZA SVE" 839.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 839.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 839.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 112.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 197.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 530.000,00 T T000137 "VJEŠTINE ZA BUDUĆNOST" 758.000,00 113.000,00 40.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 758.000,00 113.000,00 40.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 757.000,00 112.000,00 39.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 608.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 35.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 14.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 100.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 Program: 1007 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 107.544,00 36.050,00 36.050,00 A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19 107.544,00 36.050,00 36.050,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=