ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 47 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 107.544,00 36.050,00 36.050,00 32 MATERIJALNI RASHODI 27.400,00 12.000,00 12.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 27.400,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 80.144,00 24.050,00 24.050,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 80.144,00 Glava: 00703 Visoko obrazovanje 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 Program: 1018 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 A A000077 STIPENDIJE I ŠKOLARINE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 1.000.000,00 A A000078 KREDITIRANJE STUDENATA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 35 SUBVENCIJE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA 15.000,00 Glava: 00704 Šport i tehnička kultura 2.073.100,00 2.073.100,00 2.073.100,00 Program: 1024 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI 2.073.100,00 2.073.100,00 2.073.100,00 A A000079 SPORTSKA ZAJEDNICA BBŽ 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 38 OSTALI RASHODI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 1.200.000,00 A A000080 SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BBŽ 324.900,00 324.900,00 324.900,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 324.900,00 324.900,00 324.900,00 38 OSTALI RASHODI 324.900,00 324.900,00 324.900,00 381 TEKUĆE DONACIJE 324.900,00 A A000081 ŠPORTSKI SAVEZ INVALIDA 216.600,00 216.600,00 216.600,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 216.600,00 216.600,00 216.600,00 38 OSTALI RASHODI 216.600,00 216.600,00 216.600,00 381 TEKUĆE DONACIJE 216.600,00 A A000083 SAVEZ IZVIĐAČA BBŽ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 38 OSTALI RASHODI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 15.000,00 A A000084 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE BBŽ 216.600,00 216.600,00 216.600,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 216.600,00 216.600,00 216.600,00 38 OSTALI RASHODI 216.600,00 216.600,00 216.600,00 381 TEKUĆE DONACIJE 216.600,00 A A000208 OSTALE AKTIVNOSTI PO ZAHTJEVIMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 Glava: 00705 Kultura i religija 1.955.050,00 2.205.000,00 2.105.050,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 1.100.050,00 1.200.000,00 1.200.050,00 A A000287 REDOVNA DJELATNOST KC "Mato Lovrak V. GrđevaC" - VS KORISNIKA 1.100.050,00 1.200.000,00 1.200.050,00 Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI 1.100.050,00 1.200.000,00 1.200.050,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 413.000,00 413.000,00 413.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=