ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 48 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 311 PLAĆE (BRUTO) 350.000,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 58.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 682.050,00 782.000,00 782.050,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 22.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 500.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 150.050,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 Program: 1025 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI 855.000,00 1.005.000,00 905.000,00 A A000088 MANIFESTACIJE U KULTURI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 A A000090 DANI HRVATSKOG PUČKOG TEATRA U HERCEGOVCU 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 38 OSTALI RASHODI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 25.000,00 A A000108 ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNIČKIH UDRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 100.000,00 150.000,00 150.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00 150.000,00 150.000,00 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 150.000,00 150.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 A A000109 VIJEĆE ZA KULTURU BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 38 OSTALI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 5.000,00 A A000111 MATICA HRVATSKA BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 38 OSTALI RASHODI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 25.000,00 A A000112 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 A A000239 KULTURNI CENTAR MATO LOVRAK VELIKI GRĐEVAC 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 199.050,00 199.050,00 199.050,00 311 PLAĆE (BRUTO) 171.000,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 28.050,00 32 MATERIJALNI RASHODI 195.950,00 195.950,00 195.950,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 8.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 67.950,00 323 RASHODI ZA USLUGE 73.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 47.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 A A000367 SAVEZ ČEHA RH - ŽETVENE SVEČANOSTI DOŽINKY 2021. 100.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=