ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 50 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.097.351,00 4.097.351,00 4.097.351,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.997.351,00 3.997.351,00 3.997.351,00 311 PLAĆE (BRUTO) 3.447.351,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 550.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 100.000,00 00.000,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 100.000,00 K K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR 321.444,00 321.444,00 321.444,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 321.444,00 321.444,00 321.444,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 321.444,00 321.444,00 321.444,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 321.444,00 K K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-dec 195.056,00 195.056,00 195.056,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 195.056,00 195.056,00 195.056,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 195.056,00 195.056,00 195.056,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 195.056,00 Program: 1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA 293.928,00 T T000128 "ZA ŽENE BBŽ" - faza II 293.928,00 Izvor: 4 POMOĆI 293.928,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 258.064,00 311 PLAĆE (BRUTO) 221.064,00 313 DOPRINOSI NA PLAĆE 37.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 35.864,00 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 33.500,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.364,00 Glava: 00707 Socijalna zaštita 4.741.642,00 2.850.000,00 2.820.000,00 Program: 1020 SOCIJALNA SKRB - DECENTRALIZACIJA 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 A A000200 REDOVNA DJELATNOST CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 366 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 2.440.000,00 Program: 1021 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA 2.301.642,00 410.000,00 380.000,00 A A000154 SUDJELOVANJE U ZAJEDNIČKIM PROJEKTIMA KAO ŽUPANIJE PARTNERA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 OSTALI RASHODI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 A A000186 ŽUPANIJSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 38 OSTALI RASHODI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 250.000,00 A A000255 SAVJET ZA SOCIJLANUSKRB I IZRADU SOCIJALNIH PLANOVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 A A000264 SUFINANC.PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=