ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 54 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 885.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1.268.800,00 1.377.080,00 877.080,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 1.268.800,00 Program: 1023 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA 25.856.177,00 19.833.895,00 19.543.581,00 A A000068 MRTVOZORSTVO 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 440.000,00 440.000,00 440.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 440.000,00 440.000,00 440.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 420.000,00 A A000140 ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA U BBŽ 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 30.000,00 A A000141 HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH ŽUPANIJA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 A A000147 PROGRAM PREVENCIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 10.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 A A000190 SAVJET ZA ZDRAVLJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 A A000319 "ZA NAJVEĆU VRIJEDNOST ZDRAVSTVENOG SUSTAVA -LIJEČNIKE I MEDICINSKO OSOBLJE" 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 900.000,00 900.000,00 900.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 900.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 300.000,00 A A000372 OTPLATA KREDITA "OPĆA BOLNICA BJELOVAR" 17.699.177,00 17.076.895,00 16.786.581,00 Izvor: 4 POMOĆI 7.699.177,00 17.076.895,00 16.786.581,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 4.532.510,00 3.910.228,00 3.619.914,00 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 4.532.510,00 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 13.166.667,00 13.166.667,00 13.166.667,00 544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA 13.166.667,00 K K000120 SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH PO NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=