ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 55 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Oznaka Naziv Plan 2022. Projekcija 2023. Projekcija 2024. 32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 400.000,00 400.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 200.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100.000,00 200.000,00 200.000,00 422 POSTROJENJA I OPREMA 100.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 200.000,00 400.000,00 400.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 200.000,00 K K000137 OBNOVIMO PUT DO ZDRAVLJA - UREĐENJE PROSTORA FIZIKALNIH TERAPIJA DARUVARSKIH TOPLICA 600.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 250.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA 250.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 350.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 350.000,00 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 350.000,00 K K000143 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE U ZDRAVSTVU 300.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 300.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 300.000,00 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300.000,00 K K000147 OPREMANJE I PRENAMJENA PROSTORA OBBJ (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 3.000.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 3.000.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.000.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 3.000.000,00 K K000148 DARUVARSKE TOPLICE - RAZVOJ POSEBNOG OBLIKA ZDRAVSTVENOG TURIZMA (RAZVOJNI SPORAZUM SJEVER) 2.000.000,00 Izvor: 4 POMOĆI 2.000.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.000.000,00 412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.000.000,00 Glava: 00802 Demografija i mladi 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 A A000144 MJERA PROVEDBE NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 1.000.000,00 A A000329 SAVJET ZA MLADE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI 23.000,00 23.000,00 23.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 20.000,00 324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 3.000,00 38 OSTALI RASHODI 17.000,00 17.000,00 17.000,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=