ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 62 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 potencijala u konjogojstvu na području Bjelovarsko-bilogorske županije. 4.6. Subvencija za ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenje mlijeka na OPG-u - Za nabavu nove opreme za mužnju, hlađenje i skladištenje mlijeka. Mjera 5. POTICANJE PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 5.1. Potpora za plaćenu premije osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na otvorenom prostoru i višegodišnjim nasadima. Mjera 6. SUBVENCIJA OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA 6.1. Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za zanimanja u primarnoj proizvodnji na poljoprivrednom gospodarstvu, te za organizaciju seminara i radionica za primarne poljoprivredne proizvođače. Mjera 7. SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI 7.1. Sufinanciranje pripremne dokumentacije za natječaje iz financijskih sredstava EU sukladno programskom razdoblju 2022. – 2027. godine. Mjera 8. SUBVENCIJE ZA PČELARSTVO Sredstva se odobravaju za aktivnosti koje nisu obuhvaćene Nacionalnim pčelarskim programom od 2020. do 2022. 8.1. Subvencija opremanja i unutarnjeg uređenja prostora za punjenje i skladištenje meda na OPG-u na području Bjelovarsko-bilogorske. 8.2. Subvencija nabave pčelinjih pogača za prihranu pčelinjih zajednica. Mjera 9 . ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 9.1. Kemijska analiza uzoraka tla na biljno-hranidbeni kapacitet, plodnost tla i reakciju tla. Mjera 10. POTICANJE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 10.1. Subvencija troškova najma prodajnog prostoraštanda za OPG-e na raznim turističkim sajmovima i sajmovima hrane u RH. Mjera 11. OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVRDNOG ZEMLJIŠTA 11.1. Subvencija kupovine poljoprivrednog zemljišta u svrhu okrupnjavanja proizvodnih resursa Sukladno Uredbi de minimis 1407/2013: Mjera 12. ULAGANJE U PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 12.1. Prerada - prerada voća, povrća, mesa i mlijeka – sufinanciranje nabave opreme za preradu primarnim poljoprivrednih proizvoda. Mjera 13. OČUVANJE TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI 13.1. Projekti zaštite izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i tradicijskih jela Bjelovarskobilogorske županije. Oznaka izvornosti, Oznaka zemljopisnog podrijetla, Oznaka hrvatski tradicijski proizvod. Mjera 14. SUFINANCIRANJE ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI 14.1. Sufinanciranje istraživačkih projekata u poljoprivredi POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE Članak 6. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije objavit će Javni poziv za dodjelu potpora obuhvaćenih ovom Odlukom, putem medija i Internet stranice Bjelovarskobilogorske županije, u kojem će biti utvrđeni rokovi i postupak za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom. Župan će osnovati Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, čiji su zadaci pregled i ocjena pristiglih zahtjeva i utvrđivanja prijedloga iznosa dodjele potpore. Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi župan te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku. Članak 7. Sukladno članku 3. Uredbe de minimis 1408/2013 ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Sukladno članku 3. Uredbe de minimis 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Sukladno članku 6. Uredbe de minimis 1407/2013 i Uredbe de minimis 1408/2013 podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=