ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 67 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK - naknade troškova zaposlenima, - rashode za materijal i energiju, - rashodi za usluge, - ostali nespomenuti rashodi poslovanja, - financijski rashodi. Ova se sredstva, prema prijedlogu zahtjeva centara, usuglašenom sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, mjesečno distribuiraju proračunskom korisniku. SOCIJALNA SKRB – IZNAD STANDARDA Planiraju se sredstva iznad zakonskog standarda, odnosno sredstva koja nisu zakonom propisana, a nužna su za redovno poslovanje u iznosu od 2.301.642,00 kuna. II. Ovaj Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“. KLASA: 500-01/21-01/78 URBROJ: 2103/1-01-21-02 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 108. Na temelju članka 74. Zakona o športu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska Skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU, REKREACIJI I TEHNIČKOJ KULTURI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I. Programom javnih potreba u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja športa i tehničke kulture, provođenje sportskih i tehničkih aktivnosti djece i mladeži, stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća, djelovanje športskih udruga i športske zajednice, športsko-rekreacijske aktivnosti građana te provođenje sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na području Bjelovarskobilogorske županije. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u športu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu u iznosu 2.073.100 kuna i raspoređuju na slijedeće korisnike: ŠPORTSKA ZAJEDNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Za financiranje Športske zajednice Bjelovarskobilogorske županije predviđeno je u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 1.200.000,00 kuna. Sredstva se raspodjeljuju prema kriterijima i Prijedlogu financijskog plana Športske zajednice Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu, a odnose se na slijedeće aktivnosti: - naknadu za plaću tajnika, - sjednice Izvršnog odbora i Skupštine, - kancelarijski i potrošni materijal, - troškovi plina, telefona, faxa, interneta, mobitela, RTV pristojbe, komunalnih usluga, čišćenja, usluge loženja i dimnjačarske usluge, - vođenje knjigovodstva, završni račun i bankanrske usluge, - dnevnice i putni troškovi članova Izvršneog odbora, predsjednika i tajnika, - održavanje kombija (registracija, kasko, servis, gorivo), - troškovi promidžbe. Nadalje, sredstva će se utrošiti i za rad Županijskih strukovnih saveza, raspodjelom sredstava po kriterijima, stručnim usavršavanjem, trenerskim i drugim tečajevima, stipendijama za kategorizirane sportaše, sportske priredbe od značaja za Županiju i sportsku infrastrukturu. SAVEZ ŠKOLSKO ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BJELOAVRSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Za financiranje Saveza školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije planirano je u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu 324.900,00 kuna. Planirana sredstva raspodijeliti će se prema kriterijima i financisjkom planu Saveza školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije na slijedeće aktivnosti: - športska natjecanja učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, - sportski kompleti školskim sportskim društvima koja su izborila nastup na završenom natjecanju Državnog prvenstva,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=