ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 69 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Miklouš, Osnovne škole Čazma, dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane u Hercegovcu i Velikoj Pisanici, projekt pomoćnici u nastavi, Školski obrok za sve, Školska shema i Školski medni dan. Također u 2022. godini planiraju se projekti izgradnje Područne škole Čazma i Područne škole Predavac. Navedeni projekti prijaviti će se na raspis natječaja iz Nacionlanog plana otpornosti i oporavka. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJEOSNOVNE ŠKOLE Ovim programom osigurana su sredstva u iznosu od 102.825,00 kuna za osnovne škole kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a odnose se na kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u osnovnim školama za vrijeme trajanja Covid-19. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE- REDOVNE DJELATNOSTI Program redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja planiran je u iznosu od 120.623.240,00 kuna, a odnosi se na vlastita sredstva korisnika srednjih škola, kao i svih projekata koje škole provode same preko svojih sredstava. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA Decentralizirana sredstva za srednjoškolsko obrazovanje planirana u iznosu 15.624.500,00 kuna za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE – IZNAD STANDARDA Planirana sredstva u iznosu od 75.124.247,00 kn utrošit će se za županijska natjecanja srednjih škola, kulturne i javne djelatnosti škola, prijevoz učenika srednjih škola, financiranje rada Centra izvrsnosti Bjelovarskobilogorske županije, promicanje zvanja i zanimanja, sufinanciranje e-tehničara, osiguranje školskih zgrada, stipendiranje učenika srednjih škola, ulaganje u opremu škola, izgradnja zgrade Glazbene škole V. Lisinskog u Bjelovaru, sufinanciranje projekta pomoćnici u nastavi faza III, projekt Školska shema u SŠ, dogradnja i uspostava RKC i RCK 2 Medicinske škole Bjelovar, izgradnja hidrometeorološke stanice zbog dogradnje Medicinske škole Bjelovar, izgradnja školsko-sportske dvorane Gimnazije Bjelovar. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJESREDNJE ŠKOLE Ovim programom osigurana su sredstva u iznosu od 107.544,00 kuna za srednje škole kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija, a odnose se na kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u srednjim školama za vrijeme trajanja Covid-19. VISOKO OBRAZOVANJE - VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Planiramo sredstva u iznosu od 1.015.000,00 kn. Sredstva ćemo utrošiti na stipendije, te otplatu studentskih kredita. II. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/21-01/22 URBROJ:2103/1-01-21-02 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r. 110. Na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ("Narodne novine", broj 79/06 i 110/15) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine, donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE BJELOVAR U 2022. GODINI I. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Bjelovar za 2022. godinu osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu kako slijedi: Red. OPIS IZNOS broj 1. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA tekuće donacije 100.000,00 kn II. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 300-01/21-01/42 URBROJ: 2103/1-01-21-04 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=