ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 70 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 111. Na temelju članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donijela je PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I. Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu osiguravaju se kako slijedi: ZDRAVSTVO – DECENTRALIZACIJA R.b. Naziv aktivnosti / projekta Plan 2022. 1. Rashodi poslovanja 4.493.990,00 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.071.500,00 Ukupno: 14.565.490,00 PROGRAMI U ZDRAVSTVU – IZNAD STANDARDA R.b. Naziv aktivnosti / projekta Plan 2022. 1. Mrtvozorstvo 440.000,00 2. Zaštita prava pacijenata BBŽ 30.000,00 3. Hrvatska mreža zdravih županija 7.000,00 4. Program prevencije kardiovaskularnih bolesti 30.000,00 5. Savjet za zdravlje 50.000,00 6. "Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje" 1.200.000,00 7. Sufinanciranje projekata odobrenih po međunarodnim natječajima 500.000,00 8. Sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Bjelovar 9.589.385,00 9. Obnovimo put do zdravlja – uređenje prostora fizikalnih terapija Daruvarskih toplica 600.000,00 10. Izrada projektne dokumentacije za projekte u zdravstvu 300.000,00 11. Opremanje i prenamjena prostora OBB (Razvojni sporazum Sjever) 3.000.000,00 12. Daruvarske toplice – razvoj posebnog oblika zdravstvenog turizma (Razvojni sporazum Sjever) 2.000.000,00 Ukupno: 17.746.385,00 II. Ovaj Program javnih potreba u zdravstvu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/71 URBROJ: 2103/1-01-21-1 Bjelovar, 14. prosinca 2021. PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivana Jurković Piščević, mag. pol., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=