ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 75 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK Red. broj Radnje i postupci (Mjere) 9. Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja slijedećih objekata: - zdravstvene ustanove - škole - vatrogasni i društveni domovi - privatni objekti prema stupnju oštećenja 10. Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu sanaciju štete 12. Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje Županijsko i Državno povjerenstvo 2.1.2. Olujni i orkanski vjetar Olujni vjetar je vjetar jačine više od 8 bofora prema Beanfortovoj ljestvici čija brzina iznosi preko 74 km/h. Olujni vjetar, a ponekad i orkanski, udruženi s velikom količinom oborina, pogotovo tučom, stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumskim dobrima, raznim građevinskim objektima, u prometu te tako nanosi gubitke u gospodarstvu, često ugoržava i odnosi ljudske živote. U kontinentalnom dijelu Hrvatske olujni vjetar koji uzrokuje materijalne štete najčešće se javlja u vremenskim situacijama s pojavom oblaka jakog vertikalnog razvoja uz pojavu velike količine oborina kratkog trajanja, a ponekad i tuču. Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija. Na prometnicama, tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare trebaju se postavljati posebni zaštitni sistemi, tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja. Mjere ublažavanja i otklanjanja izravnih posljedica prirodne nepogode Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pružanje prve pomoći unesrećenima ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice olujnog i orkanskog nevremena. Red. broj Radnje i postupci (Mjere) 1. Izvještavanje župana, proglašenje prirodne nepogode i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima 2. Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa oštećenika i šteta sukladno Zakonu 3. Pozivanje Stožera CZ 4. Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete 5. Utvrđivanje funkcioniranja: - sustava za vodoopskrbu. - sustava za elektroopskrbu. - sustava telekomunikacija. - prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica. - prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru. 6. Aktiviranje JVP-a i DVD-a 7. Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom: - vodoopskrbni sustav - zdravstvene ustanove - škole - vatrogasni i društveni domovi - pošta - ostali korisnici 8. Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području sljedećim prioritetom:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=