ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 76 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Red. broj Radnje i postupci (Mjere) - Državne ceste - Županijske ceste - Lokalne ceste 9. Utvrđivanje redoslijeda u smislu privremene sanacije oštećenja slijedećih objekata: - zdravstvene ustanove - škole - vatrogasni i društveni domovi - privatni objekti prema stupnju oštećenja 10. Pozivanje vlasnika poduzeća i obrta koji se bave takvom vrstom djelatnosti koja može izvršiti privremenu sanaciju štete 12. Povjerenstvo nastavlja aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu te o rezultatima izvješćuje Županijsko i Državno povjerenstvo. 2.1.3. Požar Požar je nekontrolirano gorenje koje ugrožava ljudske živote, materijalna dobra i okoliš. U smislu prirodnih nepogoda najznačajniji je požar otvorenog tipa (šumski ili poljski požar). S obzirom na raširenost iskorištavanja vatre, opasnost od požara postoji unatoč mjerama opreza i požari su česta pojava. Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode Sadnja vegetacije koja je otpornija na početno paljenje i širenje požara, obavljanje preventivno-uzgojnih radova; gradnja i održavanje protupožarnih prosjeka i šumskih cesta; edukacija stanovnika; ustrojavanje, osposobljavanje i opremanje motriteljsko-dojavnih službi i nadzora; izrada i postupanja po Planovima zaštite od požara JLP(R)S, općim aktima i odlukama; izgradnja hidrantske mreže i spremišta vode za gašenje; osiguranje dobara i imovine od požara. Mjere ublažavanja i otklanjanja izravnih posljedica prirodne nepogode Mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode podrazumijevaju procjenu šteta i posljedica; sanaciju nastalih oštećenja i šteta. Sanacija obuhvaća aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice požara. Red. broj Radnje i postupci (Mjere) 1. Aktiviranje JVP-a i DVD-a 2. Izvještavanje župana, proglašenje prirodne nepogode i predlaganje aktiviranja Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na ugroženim područjima 3. Pozivanje Povjerenstva te izrada popisa oštećenika i šteta sukladno Zakonu 4. Pozivanje Stožera CZ 5. Prikupljanje informacija o naseljima u kojima su se dogodile najveće materijalne štete 6. Utvrđivanje funkcioniranja: - sustava za vodoopskrbu. - sustava za elektroopskrbu. - sustava telekomunikacija. - prikupljanje informacija o prohodnosti prometnica. - prikupljanje informacija o stanju društvenih i stambenih objekata na prostoru. 7. Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju telekomunikacija i opskrbu električnom energijom sljedećim prioritetom: - vodoopskrbni sustav - zdravstvene ustanove - škole - vatrogasni i društveni domovi - pošta - ostali korisnici 8. Utvrđivanje redoslijeda u smislu stavljanja u potpunu funkciju prometnica na području sljedećim prioritetom: - Državne ceste

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=