ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 87 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK 1. SLUŽBA UREDA ŽUPANA - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika, 2. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika, - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za uredsko poslovanje, 3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika, - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu višeg savjetnika za financije 4. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika, 5. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika, - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik – voditelj projekta, 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika 7. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika, 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika, 9. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE - 1 službenik visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika. Članak 2. Ostali članci Plana prijma ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ove izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Županijskom glasniku“. KLASA: 112-01/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-2 Bjelovar, 30. kolovoza 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 303. Na temelju članka 6. stavka 4 Odluke o osnivanju javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko – bilogorske županije" ("Županijski glasnik" broj 1/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko – bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko – bilogorske županije donio je ODLUKU o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko – bilogorske županije Članak 1. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko – bilogorske županije imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću. Članak 2. Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 400,00 kuna neto članovima Upravnog vijeća, te 500,00 kuna neto za rad predsjednika Upravnog vijeća. Naknada će se isplaćivati po održanim sjednicama. Članak 3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko – bilogorske županije, KLASA: 080-01/1801/14, URBROJ: 2103-09-18-02 od 14. kolovoza 2018. godine Članak 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA:121-15/21-01/7 URBROJ: 2103-09-21-1 Bjelovar, 30. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=