ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 88 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 304. Na temelju članka 133. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 20. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko – bilogorske županije – Javna ustanova Priroda BBŽ ("Županijski glasnik" broj 5/19 – pročišćeni tekst) i članka 56. Statuta Bjelovarsko – bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko – bilogorske županije donio je ODLUKU o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko – bilogorske županije Članak 1. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko – bilogorske županije imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću i pravo na naknadu troškova prijevoza nastalih radi prisustvovanja na sjednicama Upravnog vijeća. Članak 2. Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 400,00 kuna neto članovima Upravnog vijeća, te 500,00 kuna neto za rad predsjednika Upravnog vijeća. Naknada će se isplaćivati po održanim sjednicama. Članak 3. Naknada troškova prijevoza isplaćivati će se sudioniku sjednice u visini iznosa autobusne karte od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice i povratno. Članak 4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o naknadi članovima Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko – bilogorske županije KLASA: 612-07/1801/1, URBROJ: 2103-09-18-01 od 30. siječnja 2018. godine Članak 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku" KLASA:121-15/21-01/5 URBROJ: 2103-09-21-1 Bjelovar, 30. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 305. Na temelju članka 152. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 23. Statuta Doma za starije osobe Bjelovar KLASA: 55001/20-20-001, URBROJ: 2103-77/01-01-20-49, veljača 2020. god.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko – bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko – bilogorske županije donio je ODLUKU o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar Članak 1. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću ako za tu namjenu dom ima osigurana sredstva. Članak 2. Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 400,00 kuna neto članovima Upravnog vijeća, te 500,00 kuna neto za rad predsjednika Upravnog vijeća. Naknada će se isplaćivati po održanim sjednicama. Članak 3. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe Bjelovar ("Županijski glasnik" broj 1/07). Članak 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA:121-15/21-01/6 URBROJ: 2103-09-21-1 Bjelovar, 30. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 306. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za nabavu dugotrajne imovine za potrebe škole

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=