ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 90 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Članak 2. Za obavljanje popisa osniva se sljedeće Povjerenstvo: 1. Ljubica Sabljić – za predsjednicu, 2. Milana Sabolić – za članicu, 3. Endi Jurić Luketić – za članicu, 4. Marko Karakaš – za člana, 5. Željko Babok – za člana. Članak 3. Povjerenstvo Bjelovarsko-bilogorske županije iz članka 2. ove Odluke izradit će izvještaj o obavljenom popisu na razini Bjelovarsko-bilogorske županije, utvrditi viškove i manjkove, te dati prijedlog za otpis, odnosno rashodovanje i dostaviti ga do 15. siječnja 2022. godine županu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 030-01/21-01/23 URBROJ: 2103-09-21-01 Bjelovar, 25. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 309. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Daruvar, za pokretanje postpuka jednostavne nabave školskog namještaja Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Tehničkoj školi Daruvar, za pokretanje postpuka jednostavne nabave školskog namještaja. Članak 2. Školski namještaj planira se nabaviti za dodatan prostor uređen nakon uređenja dijela škole kojij je dugi niz godina bio u najmu kojim škola prelazi na jednosmjenski rad. Za nabavu namještaja odobravaju se sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna (bez PDV-a). Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osigurana su u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na poziciji K000091 Ulaganje u opremu srednjih škola, izvor 11. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-63 Bjelovar, 8. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 310. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik” broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Čazma, za davanje u zakup školsko-športske dvorane Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Čazma, za davanje u zakup školsko-športske dvorane. Članak 2. Prostor iz Članka 1. daje se u zakup Srednjoj školi Čazma za školsku godinu 2021/2022. Srednja škola Čazma koristiti će dvoranu tjedno po varijanti „A“ rasporeda i varijanti „B“ rasporeda. Satovi nastave TZK za pola dvorane naplaćuju se u iznosu od 31,25 kuna, dok za cijelu dvoranu iznos je 62,50 kuna. Termini koji su prepušteni Srednjoj školi Čazma ne smiju podijeliti ili ustupiti drugom korisniku bez suglasnosti Osnovne škole Čazma. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/21-01/1 URBROJ: 2103-09-21-90 Bjelovar, 9. studenog 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 311. Na temelju članka 22. i članka 23. stavaka 1. i 2. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine ("Narodne novine" broj 25/20) i članka 4. Odluke o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva za provedbu popisa stanovništva,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=