ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 92 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Za ovlaštenike u Ispostavama Bjelovarsko-bilogorske županije imenuju se: - Marija Hanževački, ing. građevinarstva, voditeljica Pododsjeka Čazma u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode; - Marija Njemeček, mag. ing. građevinarstva, voditeljica Odsjeka u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek Daruvar; - Jaruška Pišćević, ing. građevinarstva, voditeljica Pododsjeka u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Pododsjek Grubišno Polje; - Damir Pleho, dipl. ing. građevinarstva, voditelj Odsjeka u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek Garešnica. Članak 2. Ovlaštenici će u okviru ovlaštenja obavljati poslove prema članku 24. Zakona o zaštiti na radu. Ovlaštenici će navedene poslove obavljati u okviru redovnog radnog vremena prema ukazanim prioritetima i potrebama za obavljanje tih poslova. Članak 3. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dopuni Odluke o ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, KLASA: 080-01/20-01/9, URBROJ: 2103-09-20-3 od 01. listopada 2020. godine. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Županijskom glasniku“. KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-21-3 Bjelovar, 03. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 314. Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o dopuni rješenja o imenovanju odgovornih osoba za evakuaciju Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Imenuju se odgovorne osobe za evakuaciju koji rade u Ispostavama Bjelovarsko-bilogorske županije i to: - Igor Mažar, upravni pravnik, stručni suradnik za gospodarstvo i društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za poslove državne uprave, Pododsjek za poslove državne uprave Grubišno Polje; - Arijana Andri, voditeljica Odsjeka u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek za poslove državne uprave Čazma; - Vladimir Sonički, ing. građevinarstva, stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek Daruvar; - Jelena Rekić, savjetnica za gospodarstvo u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek za poslove državne uprave Daruvar; - Zlatko Malina, ing. građevinarstva, stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Pododsjek Grubišno Polje; - Antun Horak, voditelj Pododsjeka u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, Pododsjek za poslove državne uprave Grubišno Polje; - Vedran Pavić, stručni prvostupnik javne uprave, viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Odsjek Garešnica; - Mihaela Žiher, stručna suradnica za gospodarstvo i društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, Pododsjek za poslove državne uprave Garešnica. Članak 2. Odgovorne osobe za evakuaciju koji rade u Ispostavama Bjelovarsko-bilogorske županije osposobljeni su za obavljanje poslova evakuacije po trgovačkom društvu Kontrol biro d.o.o. iz Zagreba. Članak 3. Odgovorne osobe za evakuaciju u Ispostavama rukovode cjelokupnom evakuacijom djelatnika i ostalih nazočnih osoba u službenim prostorijama u Ispostavama Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Odgovorne osobe za evakuaciju u Ispostavama su obavezne, nakon primljene obavijesti ili zapažanja

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=