ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 94 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 dine ("Narodne novine" broj 25/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva za provedbu popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine Članak 1. U Odluci o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva za provedbu popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine ("Županijski glasnik" broj 8/20) u članku 3. Anita Nekić Pavičić razrješava se dužnosti članice, a umjesto nje imenuje se Suzana Raguž Pehar za članicu. Članak 2. Ostali članci Odluke ostaju nepromijenjeni. Članak 3. Ova Odluka o izmjeni Odluke stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/20-01/78 URBROJ: 2103-09-21-50 Bjelovar, 29. listopada 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 317. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Župan donosi ODLUKU O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU MASTER PLANA PROMETNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Članak 1. Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za izradu Master plana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije, izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije i izradu računalnog programa (licence) za izradu multimodalnog prometnog modela. Članak 2. Radna skupina je operativno tijelo sastavljeno od predstavnika tijela Bjelovarsko-bilogorske županije, županijskih i javnih institucija i savjetodavnih tijela zaduženo za predlaganje ciljeva, mjera i aktivnosti Master plana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije. Zadaća Radne skupine je usvajanje izvještaja koje će dostavljati: - Zajednica ponuditelja UM i UM d.o.o., Zagreb, Šestinska cesta 11, OIB:31160214151, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, Vojkova cesta 65, OIB:15531058 i Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb, Kačićeva 26, OIB:62924153420, koje zastupa član zajednice ponuditelja zadužen za komunikaciju UM i UM d.o.o. po direktoru mr.sc. Ivica Perica, dipl.oec.; - Izrađivač Strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Ires Ekologija d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša Zagreb, OIB:8431268229, zastupano po direktoru Mariu Mesariću, mag.ing. agr.; - Izrađivač računalnog programa (licence) za izradu multimodalnog prometnog modela Master plana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije Mobilita Evolva d.o.o. Zagreb, OIB:49776278191, zastupano po direktorici dr.sc. Uni Vidović, mag. arch.,CE. Nakon usuglašavanja i usvajanja izvještaja izrađivača radova od strane Radne skupine nadležni Upravni odjel će u dogovoru s voditeljem projekta prihvatiti usvojene izvještaje Radne skupine nakon čega se smatra da je pojedina faza gotova (te se u pravilu tada kreće u narednu fazu provedbe od strane izrađivača). Master plan prometnog sustava smatra se izrađenim u cijelosti po dostavi usvojenog Master plana od strane Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije zajedno s dobivenom Strateškom procjenom utjecaja na okoliš i dobivenim računalnim programom (licencom) za izradu multimodalnog prometnog modela. Članak 3. Članovi Radne skupine imenuju se do objave zaključka Županijske skupštine o prihvaćanju Master plana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije u Službenom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije, završetka Strateške procjene utjecaja na okoliš i dobivanja računalnog programa (licence) za izradu multimodalnog prometnog modela. Članak 4. Predsjednicom Radne skupine imenuje se Ivana Sabljak Murlin, dipl. oec., službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=