ŽUPANIJSKI GLASNIK 11 - 2021

Stranica 97 Broj 11 ŽUPANIJSKI GLASNIK 322. Na temelju članka 56. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju osoba za pružanje prve pomoći djelatnicima Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Za pružanje prve pomoći djelatnicima Bjelovarskobilogorske županije imenuju se: - Lidija Šuveljak, viša stručna suradnica za ekonomske i financijske poslove u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarskobilogorske županije, - Ljubica Sabljić, tajnica u Službi ureda župana Bjelovarsko-bilogorske županije, - Igor Zvonar, voditelj Pododsjeka za informatičke i tehničke poslove u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, - Željko Babok, domar u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije - Zrnka Habaht, matičarka u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, - Nevena Pavlović, pomoćnica pročelnice u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, - Koleta Novosel, matičarka u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Ovlaštenici poslodavca osposobljeni su za obavljanje poslova ovlaštenika po trgovačkom društvu Kontrol biro d.o.o. iz Zagreba. Članak 3. Osoba za pružanje prve pomoći pruža prvu pomoć djelatnicima i ostalim nazočnim osobama u službenim prostorijama Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Osoba za pružanje prve pomoći dužna je organizirati i osigurati pružanje prve pomoći djelatnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći. Članak 5. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju osoba za pružanje prve pomoći djelatnicima Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 080-01/20-01/9, URBROJ: 2103-09-20-6 od 01. listopada 2020. godine. Članak 6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/71 URBROJ: 2103-09-21-4 Bjelovar, 03. studenoga 2021. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 323. Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju odgovornih osoba za evakuaciju Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Imenuju se odgovorne osobe za evakuaciju Bjelovarsko-bilogorske županije i to: - Lidija Šuveljak, viša stručna suradnica za ekonomske i financijske poslove u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarskobilogorske županije; - Josip Ključar, informatički referent u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarskobilogorske županije; - Marko Karakaš, informatički referent u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarskobilogorske županije; - Igor Zvonar, voditelj Pododsjeka za informatičke i tehničke poslove u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije; - Željko Babok, domar u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije; - Alen Medica, vratar-telefonist u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije; - Dražen Kovač, vratar-telefonist u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije;

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=