ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Broj 1 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 11. ožujka 2022. ISSN 1331-3819 akti županIJSKE SKUPŠTINE 1. Na temelju članka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19 i 147/20) i članka 17. i 50.d Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. donijela je ODLUKU o osnivanju i imenovanju Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savjet). Savjet je savjetodavno tijelo Županijske skupštine. Riječi i pojmovi u ovoj Odluci, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni. Članak 2. Savjet se osniva u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu Županija) na području zdravstvene zaštite, propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog plana zdravstvene zaštite Županije te radi predlaganja mjera za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Županiji. Članak 3. Savjet za zdravlje ima predsjednika, 2 zamjenika predsjednika i 14 članova koje imenuje Županijska skupština i to: predstavnika jedinica lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te sindikata i poslodavaca u zdravstvu kao članova Savjeta. Članak 4. U Savjet se imenuju: 1. Vedran Omerhodžić, dr. med. spec. hitne medicine, Opća bolnica Bjelovar – za predsjednika, 2. Anamaria Šepl Plentaj, mag. med. tech., Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – zamjenica predsjednika, 3. Andrea Bengez, mag. rel. int., Bjelovarsko-bilogorska županija – zamjenica predsjednika, 4. Vladimir Božić, dipl. oec., Bjelovarsko-bilogorska županija – za člana, 5. Mihaela Potak, oec., članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu, 6. dr. sc. Katarina Fehir Šola, mag. pharm., univ. mag. pharm., ZU Ljekarna Bjelovar – za članicu, 7. dr. sc. Želimir Bertić, Zavod za javno zdravstvo BBŽ – za člana, 8. mr. sc. Zlata Ileković Pejić, dr. med. spec., Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije – za članicu,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=