ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 27 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Adresa: Josipa Jelačića 13c, 43 000 Bjelovar Zavod je ustrojen u četiri tima hitne medicinske pomoći: Tim T1 – (Bjelovar, Daruvar, Garešnica, Čazma) s dr. med., med. tehničarom i vozačem, Tim T2 – (Bjelovar, Grubišno Polje) s 2 med. tehničara (teh. vozač i med. tehničar), Dežurstvo u Grubišnom Polju (dr. med., med. sestra i vozač) koje radi radnim danom 19-07h, a subotom, nedjeljom i blagdanom 0-24h. Prijavno-dojavna jedinica (PDJ) – 10 med. sestara koje zaprimaju pozive na 194 s područja cijele županije. Zavodu za hitnu medicinu BBŽ na raspolaganju je 12 sanitetskih vozila. Uslijed pandemije korona virusa imaju posebnu zadaću, na siguran način prijevoz COVID-19 pozitivnih bolesnika u odgovarajuće zdravstvene ustanove. Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Adresa: Julijev park 1, 43 500 Daruvar Kapaciteti smještaja: - Lječilišni hotel Termal s depadansom Arcadia ima ukupno 302 ležaja u 169 smještajnih jedinica, - Hotel Termal ima 169 smještajnih jedinica i ukupno 279 ležaja, od čega je 140 ležaja ugovorom vezano uz Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, - Depadansa Arcadia ima ukupno 12 smještajnih jedinica i 23 ležaja. Opća bolnica Bjelovar Adresa: Mihanovićeva 8, 43 000 Bjelovar Civilna zaštita organizira se i provodi u Općoj bolnici u cilju spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i obavlja sljedeće zadatke: - organizira i priprema mjere zaštite i spšavanja ljudi i materijalnih dobara, - pravovremeno se uključuje u provođenju mjera zaštite i spašavanja, - sudjeluje u otklanjanju i sprječavanju nastajanja i širenja naknadnih posljedica usred ugroze života i zdravlja zaposlenika i pacijenata u Općoj bolnici. Broj timova za sudjelovanje u mjerama civilne zaštite je 4, sa 37 djelatnika. Uslijed pandemije korona virusa, uspostavljen je COVID odjel koji trenutno raspolaže sa 70 smještajnih kapaciteta kako za COVID pozitivne, tako i za opservaciju pacijenata koji se, u slučaju potrebe, može povećati za još 20. Također, Opća bolnica Bjelovar raspolaže sa 20 respiratora, od kojih su 2 mobilna. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije Adresa: Matice hrvatske 15, 43 000 Bjelovar Djelatnost: Djelatnost medicinske prakse (nacionalna klasifikacija 85 120) Mogućnost sudjelovanja u zaštiti i spašavanju: U Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije stručno rade tri službe koje su osposobljene intervenirati u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području naše Županije. To su: - Služba za higijenu i epidemiologiju (zarazne bolesti), - Služba za mikrobiološko-serološku dijagnostiku (dijagnostika uzročnika) i - Služba za zdravstvenu ekologiju (analize vode, hrane, zraka) ekipirane sa svim stručnim profilima (ukupno 6 liječnika), odgovarajućim prostorom i odgovarajućom opremom, kako u mirnodopskim uvjetima, tako i u slučaju incidentnih situacija – različitih elementarnih nepogoda. Uslijed pandemije korona virusa epidemiolozi imaju posebnu ulogu u sprječavanju širenja zaraze, stavljajući u samoizolaciju pozitivne osobe ali i sve druge osobe koje su sa takvom osobom bile u kontaktu, a gdje postoji opasnost da je došlo do širenja zaraze. Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije Odgovorna osoba: Nataša Koronc, uloga i zadaća: koordinacija s nadležnim tvrtkama za održavanje cesta u svrhu osiguranja prohodnosti cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije kako bi se osigurao protok ljudi i roba na području županije u slučaju katastrofa te brzo moglo pomoći pogođenom području i unesrećenim osobama. Ceste d.d. Bjelovar Odgovorna osoba: Željko Jozić, uloga i zadaća: briga i skrb o prohodnosti prometnica na području Bjelovarsko-bilogorske županije, izvođenje manje zahtjevnih i zahtjevnih radova na održavanju i rekonstrukciji cesta, odnosno u slučaju katastrofa izvođenje građevinskih radova u cilju prohodnosti prometnica. Čazmatrans – promet d.o.o. Čazma Odgovorna osoba: Damir Pavlović, uloga i zadaća: prijevoz osoba autobusima, angažitraju se u slučaju

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=