ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 28 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 potrebe evakuacije stanovništva, odnosno prijevoza autobusom. Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. Bjelovar Odgovorna osoba: Dragan Lučić, uloga i zadaća: koordinacija s distrubuterima vode na području Bjelovarsko-bilogorske županije u svrhu osiguranja nesmetane opskrbe pitkom vodom stanovništva i gospodarskih subjekata na području županije. Vodoprivreda d.d. Daruvar Odgovorna osoba: Robert Marinić, uloga i zadaća: izvođenje građevinskih i meliorativnih zahvata u slučaju katastrofa kao što su poplave i vodene bujice ali i angažiranje u slučaju potresa na raskrčivanju ruševina. Hidroregulacija d.d. Bjelovar Odgovorna osoba: Dominik Nervo, uloga i zadaća: izvođenje građevinskih i meliorativnih zahvata u slučaju katastrofa kao što su poplave i vodene bujice ali i angažiranje u slučaju potresa na raskrčivanju ruševina. Nacional d.o.o. Bjelovar Odgovorna osoba: Željko Maletić, uloga i zadaća: u slučaju potrebe zbrinjavanje opasnog otpada kao što su ulja, maziva i naftni derivati. AEKS d.o.o. Ivanić Grad Odgovorna osba: Zlatko Lojna, uloga i zadaća: hitno djelovanje u slučaju onečišćavanja tla i voda, intervencije u zaštiti voda i okoliša. MC Čišćenje d.o.o. Sisak Odgovorna osoba: Zdravko Medved, sanacija okoliša i ekoloških akcidenata u slučaju katastrofa odnosno nezgoda. Agroproteinka d.d. Sesvete Odgovorna osba: Ivica Grlić Radman, uloga i zadaća: zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje životinjskih lešina u cilju spriječavanja širenja zaraze. Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije Društvo Crvenog križa Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja aktivnosti: - organiziranje akcija prikupljanja krvi, - rad s mladima, - humanitarna pomoć, - priprema i djelovanje u katastrofama, - ostale planirane aktivnosti. Uslijed pandemije korona virusa Crveni križ se po potrebi uključivao u druge aktivnosti, kao što su obilazak i dostava hrane osobama u samoizolaciji, kojima je to nužno i koji nemaju nikoga. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluju sljedeće Udruge koje svojim sredstvima i organizacijskim cjelinama mogu djelovati u sutavu civilne zaštite: - Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije, - Županijski športsko ribolovni savez Bjelovar, - Savez izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije. Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije kao članica Hrvatskog lovačkog saveza ima 5 lovnih ureda i to u Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju sa 54 članice u koje je učlanjeno oko 1800 lovaca. Županijski športsko ribolovni savez Bjelovar Športski ribolovni savez djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Članice Saveza su Ovlaštenici ribolovnog prava, a to su ZŠUD Bjelovar, ZŠRD Čazma, ŠRD Daruvar, ZŠRD Garešnica te ZŠRD Grubišno Polje. Površina voda kojom gospodare naši ovlaštenici iznosi oko 220 ha. U Savezu je registrirano 1500 članova svih dobnih skupina sa plaćenim ribolovnim dozvolama. Savez izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije Savez izviđača Bjelovarsko-bilogorske županije danas čini samo Odred izviđača Garešnica koji trenutno broji 35 članova mlađe, srednje i starije dobi. Tu je još i Udruga skauta „Sv. Juraj“ Bjelovar, koja je istupila iz Saveza izviđača BBŽ i djeluje samostalno pod okriljem Saveza izviđača Hrvatske. Navedene Udruge obuhvaćene su aktualnim Planom zaštite i spašavanja Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaključak Iz izloženog se može zaključiti da na području Bjelovarsko-bilogorske županije postoji veći broj sudionika

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=