ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 66 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa GRUPA 01 DRŽAVNO UREĐENJE PODGRUPA 010 01 GRB, ZASTAVA I HIMNA Grbovi, zastave, himne, isticanje te uporaba državnog znamenja i njegovih izvedenica u pravnom prometu, uključujući njegovo oponašanje 011 01 USTAV, ZAKONI I DRUGI PROPISI Ostalo 012 01 IZBORNI SUSTAV Registar birača 012 02 IZBORNI SUSTAV Provedba izbora 012 03 IZBORNI SUSTAV Financiranje političkih aktivnosti, izborne promidžbe 012 04 IZBORNI SUSTAV Ostalo 013 01 REFERENDUM I DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA GRAĐANA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE Referendum i drugi oblici osobnog (REGIONALNE) SAMOUPRAVE sudjelovanja građana 013 02 REFERENDUM I DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA GRAĐANA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) Savjetovanje sa zainteresiranom SAMOUPRAVE javnošću 014 01 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA Područja općina te područja mjesnih odbora, ulice, trgovi, naselja i ostalo 016 01 NACIONALNE MANJINE Prava nacionalnih manjina GRUPA 02 TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA PODGRUPA 020 01 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Ostalo 021 01 HRVATSKI SABOR Ostalo 022 01 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Ostalo 023 01 TIJELA DRŽAVNE UPRAVE Ustrojavanje, utvrđivanje djelokruga tijela državne uprave 023 02 TIJELA DRŽAVNE UPRAVE Ostalo 024 01 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Poslovi županija, gradova i općina 024 02 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Ustrojstvo 024 03 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Rad njihovih tijela 024 04 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Izrada i donošenje akata 024 05 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Ostalo 025 01 PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMA Osnivanje, ustroj i djelatnosti pravnih osoba s javnim ovlastima 025 02 PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMA Ostalo 026 01 DRUGA DRŽAVNA TIJELA Ostalo 028 01 PUČKI PRAVOBRANITELJ I POSEBNI Poslovi pučkog pravobranitelja i PRAVOBRANITELJI posebnih pravobranitelja 029 01 RADNA TIJELA U SUSTAVU JAVNOPRAVNIH Osnivanje povjerenstava, radnih skupina TIJELA i drugih radnih tijela te imenovanje unutarnjih i vanjskih stručnjaka, imenovanja i razrješenja članova radnih skupina

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=