ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 65 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆINA SIRAČ 1. Na temelju članka 25. stavka 1. i članka 27. stavka 5. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 75/21), članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja ("Narodne novine", broj 132/21), članka 51a. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinski načelnik Općine Sirač donosi: PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Sirač Članak 1. Planom klasifikacijskih oznaka utvrđuje se klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka pismena, a planom brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Sirač utvrđuju se brojčane oznake stvaratelja akata. Članak 2. Ovim planom utvrđuju se klasifikacije prema upravnom području ili djelatnosti, a sadrže glavnu grupu, grupu, podgrupu i djelatnost unutar podgrupe, što proizlazi iz djelokruga rada Općine Sirač. Plan klasifikacijskih oznaka koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake pismena odnosno podnesaka i akata, a prema tablici kako slijedi: KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa GLAVNA GRUPA 0 DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA GRUPA 00 DRŽAVA I DRUŠTVO PODGRUPA 001 01 STRATEŠKO PLANIRANJE Planiranja i strategije (općenito) 002 01 PRAVNI SUSTAV Razvoj pravnog sustava 003 01 DRŽAVNA IMOVINA Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom 003 02 DRŽAVNA IMOVINA Registar državne imovine 003 03 DRŽAVNA IMOVINA Ostalo 004 01 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE Temeljne slobode, prava i etička pitanja 004 02 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE Suzbijanje diskriminacije 004 03 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE Zaštita prava i interesa djece 004 04 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE Ravnopravnost spolova 004 05 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE Zaštita prava i interesa osoba s invaliditetom 004 06 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE Ostalo 006 01 POLITIČKE STRANKE Političke stranke (općenito) 007 01 USTANOVE (OPĆENITO) Osnivanje, ustroj i djelatnosti ustanova 007 02 USTANOVE (OPĆENITO) Imenovanje i razrješenje članova upravnih vijeća ustanova 007 03 USTANOVE (OPĆENITO) Davanje suglasnosti na imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanova 007 04 USTANOVE (OPĆENITO) Ostalo 008 01 INFORMIRANJE Pristup informacijama 008 02 INFORMIRANJE Javno informiranje i ostalo 009 01 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka 009 02 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka 009 03 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA Ostalo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=