ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 68 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa 035 02 UREDSKO POSLOVANJE Postupanje s pismenima 035 03 UREDSKO POSLOVANJE Evidencije 035 04 UREDSKO POSLOVANJE Obrasci 035 05 UREDSKO POSLOVANJE Oblik, sadržaj i način izrade pismena 035 06 UREDSKO POSLOVANJE Primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju 035 07 UREDSKO POSLOVANJE Ostalo 036 01 UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM Čuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje, GRADIVOM odabiranje, pretvorba, korištenje, izlučivanje dokumentarnog gradiva 036 02 UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM Predaja arhivskog gradiva nadležnom GRADIVOM arhivu 036 03 UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM Ostalo GRADIVOM 037 01 OVJERE Ovjere rukopisa, potpisa i prijepisa, ovjere poslovnih knjiga 038 01 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI Odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske 038 02 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI Upotreba, čuvanje i uništavanje 038 03 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI Izrada štambilja 038 04 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI Ostalo 039 01 UPRAVLJANJE KVALITETOM Upravljanje kvalitetom, standardizaciju i unaprjeđenje poslovnih procesa GRUPA 04 UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA PODGRUPA 040 01 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA Nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata, uključujući i akta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 040 02 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKATA Ostalo 041 01 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA Nadzor nad zakonitošću rada javnopravnih tijela, službenika u javnopravnim tijelima, uključujući nadzor zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 041 02 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA Ostalo 042 01 UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM Sustav unutarnjih kontrola u javnom SEKTORU I REVIZIJA sektoru, unutarnja revizija 042 02 UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU I REVIZIJA Revizija (općenito) 042 03 UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU I REVIZIJA Ostalo 043 01 UPRAVNA INSPEKCIJA Poslovi inspekcijskog nadzora 043 02 UPRAVNA INSPEKCIJA Postupanje po prijavama 043 03 UPRAVNA INSPEKCIJA Ostalo 044 01 OSTALI NADZORI Ostali nadzori GRUPA 05 PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE PODGRUPA 050 01 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD Predstavke i pritužbe građana, organizacija JAVNOPRAVNIH TIJELA civilnog društva, udruga i ostalo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=