ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 69 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa 052 01 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE Ostale predstavke i pritužbe 053 01 MOLBE I PRIJEDLOZI Molbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima GRUPA 06 ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA PODGRUPA 060 01 ODLIKOVANJA Postupak odlikovanja domaćih pravnih i fizičkih osoba, odlikovanja stranih pravnih i fizičkih osoba i ostalo 061 01 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA Javne nagrade i priznanja za društveno-politički rad, za znanstveno-istraživački rad, za rad u gospodarstvu, za dostignuća u kulturi, umjetnosti, sportu, druge javne nagrade i priznanja i ostalo GRUPA 07 VJERSKE ZAJEDNICE PODGRUPA 070 01 ODNOS DRŽAVE I VJERSKIH ZAJEDNICA Odnos države i vjerskih zajednica GRUPA 08 DUŽNOSNICI PODGRUPA 081 01 DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I Prava i obveze dužnosnika u jedinicama PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE lokalne i područne (regionalne) samouprave 081 02 DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Ostalo GLAVNA GRUPA 1 RAD I RADNI ODNOSI GRUPA 10 ZAPOŠLJAVANJE PODGRUPA 100 01 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA Politika zapošljavanja 101 01 KRETANJE ZAPOSLENOSTI Tržište rada i aktivna politika zapošljavanja, program radnih prekvalifikacija i povećanje zapošljivosti GRUPA 11 RADNI ODNOSI PODGRUPA 110 01 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU Prava i obveze zaposlenih u javnom sektoru (općenito) 110 02 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU Registar zaposlenih u javnom sektoru 110 03 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU Evidencije zaposlenih 110 04 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU Ovlaštenja za potpisivanje 110 05 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU Ostalo 112 01 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI Radni odnos na određeno ili RAD I OSTALO neodređeno vrijeme 112 02 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI RAD Prijam u službu na određeno I OSTALO ili neodređeno vrijeme 112 03 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI RAD I OSTALO Prestanak službe

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=