ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 71 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa 117 01 RADNI STAŽ Minuli rad 117 02 RADNI STAŽ Evidencije o radnom stažu 118 01 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE Stručna sprema, kvalifikacije, priznavanje inozemnih kvalifikacija i ostalo 119 01 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OCJENJIVANJE I OSTALO Upravljanje ljudskim potencijalima 119 02 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OCJENJIVANJE I OSTALO Ocjenjivanje GRUPA 12 PLAĆE PODGRUPA 120 01 STJECANJE PLAĆE Utvrđivanje plaće 120 02 STJECANJE PLAĆE Raspoređivanje i raspodjela plaća 120 03 STJECANJE PLAĆE Dodaci na plaću 120 04 STJECANJE PLAĆE Ostalo 121 01 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Dnevnica 121 02 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Terenski dodatak 121 03 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Naknada za odvojeni život od obitelji 121 04 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Naknada za prijevoz na posao i s posla 121 05 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Naknada za topli obrok 121 06 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Regres za godišnji odmor 121 07 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Pomoć u slučaju smrti 121 08 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Jubilarne nagrade 121 09 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Otpremnina 121 10 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA Ostalo GRUPA 13 STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE PODGRUPA 130 01 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA Tečajevi, savjetovanja i seminari, 130 02 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA Stručna putovanja 130 03 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA Ostalo 131 01 SPECIJALIZACIJE I DRUGA STRUČNA USAVRŠAVANJA Specijalizacije, edukacije i ostalo 132 01 VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSA Vježbenici, pripravnici 132 02 VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSA Stručno osposobljavanje 132 03 VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSA Stručna praksa 133 01 DRŽAVNI, STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI Državni ispit 133 02 DRŽAVNI, STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI Stručni ispiti GRUPA 14 MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE PODGRUPA 140 01 MIROVINSKO OSIGURANJE Ostalo 141 01 INVALIDSKO OSIGURANJE Ostalo GRUPA 15 SINDIKATI, UDRUGE POSLODAVACA I KOLEKTIVNI UGOVORI PODGRUPA 150 01 SINDIKATI Osnivanje, djelovanje, prestanak sindikata i ostalo 152 01 KOLEKTIVNI UGOVORI Kolektivni ugovori

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=