ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 72 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa GLAVNA GRUPA 2 UNUTARNJI POSLOVI GRUPA 21 JAVNA SIGURNOST PODGRUPA 211 01 SIGURNOST U PROMETU Poslovi sigurnosti u prometu GRUPA 22 OSOBNA STANJA GRAĐANA PODGRUPA 220 01 PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA Prijava prebivališta, boravišta 220 02 PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA Promjena adrese 220 03 PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE GRAĐANA Ostalo GRUPA 23 OSTALI UNUTARNJI POSLOVI PODGRUPA 230 01 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA Udruge (općenito) 230 02 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA Neprofitne organizacije 230 03 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA Ostalo 231 01 JAVNA OKUPLJANJA Najave okupljanja, osiguranja i ostalo GRUPA 24 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE PODGRUPA 240 01 CIVILNA ZAŠTITA Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 240 02 CIVILNA ZAŠTITA Stožeri civilne zaštite 240 03 CIVILNA ZAŠTITA Operativne snage sustava civilne zaštite 240 04 CIVILNA ZAŠTITA Popuna i mobilizacija 240 05 CIVILNA ZAŠTITA Obuka i vježbe 240 06 CIVILNA ZAŠTITA Ostalo 241 01 UZBUNJIVANJA I OBAVJEŠĆIVANJA Sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje 242 01 INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE Nadzori 242 02 INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE Ostalo 244 01 ISPITIVANJA TEHNIKE, UREĐAJA, OPREME, SREDSTAVA ZA GAŠENJE I Poslovi ispitivanja i testiranja tehnike RADNE OPREME uređaja i opreme 245 01 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA Preventivne i operativne mjere zaštite o d požara i eksplozija 245 03 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA Ispitivanje vatrogasne tehnike 245 04 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA Ostalo 246 01 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Sustav 112 246 02 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Sustav zaštite i spašavanja građana 246 03 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Ostalo GRUPA 25 VATROGASTVO PODGRUPA 250 01 USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH Obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi ORGANIZACIJA i organizacija 250 02 USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANIZACIJA Suglasnosti za imenovanje zapovjednika 250 03 USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANIZACIJA Suglasnosti na statute, izmjene i dopune 250 04 USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANIZACIJA Ostalo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=