ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 74 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 KLASIFIKACIJA Naziv upravnog Djelatnosti prema Glavnoj grupi, Djelatnost područja ili unutar Grupi i Podgrupi djelatnosti podgrupa 322 04 VETERINARSTVO I ZAŠTITA ŽIVOTINJA Veterinarska inspekcija 322 05 VETERINARSTVO I ZAŠTITA ŽIVOTINJA Ostalo 323 01 LOVSTVO Ostalo 324 01 RIBARSTVO Slatkovodno ribarstvo 324 02 RIBARSTVO Sportski ribolov 325 01 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Zaštita od štetnog djelovanja voda 325 02 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje 325 03 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Navodnjavanje i melioracijska odvodnja 325 04 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Zaštita vode od onečišćenja 325 05 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Javna vodoopskrba i javna odvodnja 325 06 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Suglasnosti u vodnom gospodarstvu 325 07 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Doprinosi i naknade uvodnomgospodarstvu 325 08 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA Ostalo 326 01 STOČARSTVO Uzgoj domaćih životinja 326 02 STOČARSTVO Stanje stočarstva 326 03 STOČARSTVO Programi razvoja stočarstva 326 04 STOČARSTVO Ostalo GRUPA 33 TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM PODGRUPA 330 01 UNUTARNJA TRGOVINA Prodaja izvan prodavaonica 330 02 UNUTARNJA TRGOVINA Ostalo 334 01 TURIZAM Razvoj i investicije 334 02 TURIZAM Turistička djelatnost 334 03 TURIZAM Ostalo 335 01 UGOSTITELJSTVO Ugostiteljska djelatnost 335 02 UGOSTITELJSTVO Usluge u domaćinstvu 335 03 UGOSTITELJSTVO Ostalo 337 01 ZAŠTITA POTROŠAČA Poslovi vezani uz zaštitu potrošača GRUPA 34 PROMET I KOMUNIKACIJE PODGRUPA 340 01 CESTOVNI PROMET Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture 340 02 CESTOVNI PROMET Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu 340 03 CESTOVNI PROMET Inspekcija cesta 340 04 CESTOVNI PROMET Sigurnost u cestovnom prometu 340 05 CESTOVNI PROMET Ostalo 341 01 ŽELJEZNIČKI PROMET Željeznički prijelazi 341 02 ŽELJEZNIČKI PROMET Sigurnost u željezničkom prometu 341 03 ŽELJEZNIČKI PROMET Ostalo 344 01 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE Poštanske usluge 344 02 ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE Elektroničke komunikacije GRUPA 35 PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE PODGRUPA 350 01 PROSTORNO UREĐENJE Strateški dokumenti prostornog uređenja 350 02 PROSTORNO UREĐENJE Prostorni planovi 350 03 PROSTORNO UREĐENJE Praćenje stanja u prostoru 350 04 PROSTORNO UREĐENJE Provedba prostornih planova

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=